Om Hiss-Craft

Kvalité

Samtliga av våra åtaganden och arbeten utförs och genomförs enligt vårt dokumenterade kvalitets- och miljöarbete med utgångspunkt från våra kunders krav, specifikationer och önskemål.

Vi är sedan 2014 certifierade enligt ISO 9001 och 14001

Projektet påbörjas efter beställning av uppdraget med att ansvarig projektledare tillsammans med kund/beställare har ett uppstartsmöte med en utförlig projektgenomgång. Vid behov genomförs även en förbesiktning inför projektet.

Vi strävar alltid efter att uppfylla och så långt som möjligt även överträffa kundens önskemål och förväntningar. Med utförandekvaliteten på våra uppdrag vill vi även skapa ett långsiktigt mervärde för våra kunder och dess användare/brukare.

Projektet utförs enligt förfrågningsunderlag, offert, önskemål och krav. Överenskommelser, avtal, annat nytt eller tillkommande arbeten som beslutas om vid uppstartsmötet dokumenteras och läggs till gällande projekt-handlingar.

Med en liten och platt organisation medför korta beslutsvägar för att få snabb och effektiv handling efter beslut. Med en liten och effektiv organisation menar vi att både effektiviteten och kvaliteten ökar samtidigt som väntetider och stillestånd i projekten minimeras.

Hiss-Craft tar för projektet fram erforderliga tekniska beskrivningar och dokumentation. Beskrivningar och dokumentation skall delges och kommuniceras till beställare och övriga berörda parter för godkännande och/eller redovisning beroende på typ av dokument.

Projekttider, projektorganisation, krav, önskemål, ansvar och befogenheter avhandlas.

Beslut som fattas vid mötet dokumenteras, hanteras och styrs enligt dokumentstyrning.

VerksamhetspolicyPDF

Hiss-Craft i Sverige AB

Stationsvägen 11
187 30 Täby

Telefon: 08-540 200 03
Orgnr: 556734-5417

Felanmälan dygnet runt

Telefon: 08-755 26 50