Hiss-Craft vinner affär på Dramaten

Hiss-Craft i Sverige har fått en beställning från Statens Fastighetsverk gällande modernisering av en av hissarna på Dramaten i Stockholm. Projektet startar under hösten/vintern.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att modernisera hissen på Dramaten, säger Peter Åman, VD Hiss-Craft i Sverige.

Att modernisera en hiss är ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att förlänga hissens livslängd då ni behåller så många originaldelar som möjligt och bara byter ut det som är trasigt eller inte klarar dagens krav på säkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan. På så vis kan ni få en modern och säker hiss och samtidigt bevara den gamla känslan. Läs mer om fördelarna med modernisering av hissar här