Modernisering av hissar

När en hiss varit i drift i ca 20-25 år kan den behöva genomgå en renovering. Det kallas ombyggnad eller modernisering. På Hiss-Craft är vi experter på att modernisera alla typer av hissar. Vid en modernisering behåller man så många originaldelar som möjligt och byter endast ut de delar som är trasiga eller inte klarar dagens krav på säkerhet, driftssäkerhet eller miljöpåverkan. Resultatet blir en modern och säker hiss i kombination med den gamla känslan. I och med att så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva ut den gamla hissen och installera en ny. Modernisering kontra nyinstallation minskar belastningen på miljön lika mycket som det krävs för att producera en bil på 1400 kg.

Modernisering, det klimatsmarta alternativet för din hiss

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Hiss-Craft. Både i hisschaktet och utanför. Därför förespråkar vi ofta att man moderniserar sin hiss i stället för att riva ut den gamla och installera en ny. Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Rapporten visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss.

Här kan du ladda ner rapporten ”Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar”.

Vad säger regelverket?

Hiss-Craft utför moderniseringar på alla typer av hissar och man kan fritt välja i vilken omfattning man vill bygga om, så länge man följer reglerna som finns för hissar.

Det man ska tänkta på är att regelverket har uppdaterats under åren, så om man idag väljer att bygga om hissen kan säkerhetskraven vara betydligt högre än när hissen byggdes.

Läs mer om regelverket för ändringar av befintliga hissar i Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare.

OBS: Åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss, t.ex. foliering av hisskorgen, likställs med byte av hisskorgens inredning och då ska även följdkraven enligt hiss-föreskrifterna (Kap 2, 1 §) uppfyllas. Målning och tapetsering anses inte vara åtgärder som avsevärt förlänger livslängden på en hiss.